Analyse og valg af eksportmarked

Står din virksomhed på tærsklen til at ville erobre nye eksportmarkeder og skal beslutte, hvor I starter? Så er denne workshop yderst relevant at deltage i, og det er, bortset fra din tid og entusiasme, helt gratis at deltage.

Der veksles mellem faglige indlæg og arbejde med cases og egne eksportprojekter og diskussion i plenum, så deltagerne også kan lære af hinandens problemstillinger.

DET FÅR DU (VÆRDITILBUDDET)

  • Inspiration baseret på praktisk erfaring til håndtering af markedsvalg, markedsanalyser og markedsevalueringer.
  • Konkrete tips til og Best Practice cases på, hvordan vi får skabt de bedste forudsætninger for opstart af et eksportmarked.
  • På workshoppen får du konkrete værktøjer du kan implementere efterfølgende i egen virksomhed.
  • Du får adgang til teoretiske virkemidler og eksempler på litteratur, der kan bidrage hjemme i din virksomhed.
  • Mulighed for at arbejde i grupper undervejs og videreudvikle jeres egen case på dagen.
  • Sparring med eksperter og netværk med ligesindede eksportvirksomheder.
  • Vigtigst af alt, så får du mulighed for at træffe mere kvalificerede tilvalg og fravalg i dit valg af eksportmarked.

 

Workshoppen finder sted hos Skjoldenæsholm Hotel & Konferencecenter på adressen: Skjoldenæsvej 106, 4174 Jystrup

 

PROGRAM - Pauser og opgaver undervejs. Fokus på dynamik, deltagelse og indlevelse.

09.00 - 09.30
Velkomst og indflyvning. Forventningsafstemning og ambitioner for workshoppen.

09.30 - 10.15
Introduktion til valg af eksportmarked. Hvad betyder valget af eksportmarked for vores forretningsmodel? Vi ser på fordele og ulemper ved forskellige indgangsvinkler. Og hvordan vi arbejder struktureret og undgår tilfældighedsprincippet i valget af marked.

10.15 - 12.00
Den ”gode” markedsanalyse - hvad skal den indeholde og hvorfor. Hvordan får vi arbejdet med markedsanalyse og hvad skal den indeholde. Markedsanalysen og markedsevalueringen kommer til at definere, hvor gode vores resultater bliver på markedet efterfølgende.

ca. 12.00 - 13.00 Frokost (Sandwich og adgang til vand og kaffe/te) og networking

13.00 - 14.00
Vi skal sørge for at vores virksomhed, marked og salgskanaler matcher hinanden. Hvordan får vi det valgte marked til at leve op til markedspotentialet? Vi ser på hvor stor indflydelse markedsanalyse og markedsevaluering har på valget af salgskanal. Herunder indflyvning til hvordan vi kan analysere og vurdere vores egen virksomhed holdt op imod eksportmarkedet.

14.00 - 14.30
Kulturforståelse - hvordan kan den spille ind i vores markedssucces Kulturforståelse som et vækstparameter. Hvordan spiller det ind i vores markedsvalg, og hvordan udnytter vi styrkerne ved kulturforståelse.

14.30 - 16.00
Workshop - vi arbejder videre med jeres cases. Og fokuserer på det som er relevant for jer. Vi arbejder med udgangspunkt i jeres egen case. Der vil der være en række problemstillinger, spørgsmål og opgaver vi tager udgangspunkt i, i relation til at få maksimeret værdien af vores indledende markedsvalg og analyse af et eksportmarked.

16.00 – 17.00
Kort præsentation fra deltagerne efterfølgende, som drøftes i plenum.

17.00– 17.30
Åbne spørgsmål og networking Vi sparrer med hinanden omkring åbne spørgsmål og fremtidige indsatser baseret på jeres egne situationer. Vi sparrer omkring hvordan det lærte nu omsættes til konkret handling i egen virksomhed. Vi netværker og drøfter de emner som fylder mest hos hver enkelt.

17.30 Afrunding og næste skridt


18.00 Middag på Skjoldenæsholm

Om Facilitatoren: Allan Kondrup fra Kondrup & Co.
Workshoppen faciliteres af Allan Kondrup fra Kondrup & Co. Allan har selv hands-on erfaring i salg gennem sine tidligere salgslederroller og har gennem de sidste 20 år hjulpet mere end +200 virksomheder med forretningsudvikling, internationalisering, og ikke mindst med skalering af SMV’er med eksport potentiale på eksportmarkeder. Allans forståelse af værdikæder og salgsprocessen er noget han altid bringer i spil, og som bidrager til en stærkere salgsstrategi og effektiv vej til markedet.

 

Forløbet finder sted følgende dage:

Dato
Lokation
02-11-2023 09.00 - 18.00
Skjoldenæsvej 106, 4174 Jystrup

Information

Landsdel
Sjælland
Tilmelding lukket

Kontaktperson

Morten Pristed

Projektleder
Erhvervshus Sjælland

6188 4627

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende tilmelding, startskema eller andet praktisk vedr. forløbet, så kontakt os på SMVEksportWorkshops@erhvervshusene.dk.